Wat vindt u in Fiscoloog Internationaal ?

Fiscoloog Internationaal bestudeert de internationale fiscaliteit vanuit een Belgische invalshoek. Deze maandelijkse nieuwsbrief is speciaal bestemd voor buitenlanders in Belgiƫ, voor Belgische particulieren en ondernemingen met inkomsten uit het buitenland en voor hun adviseurs. Fiscoloog Internationaal bestudeert en interpreteert dubbelbelastingverdragen, internationale rechtspraak, Europese wetgeving, internationale vakliteratuur en andere relevante bronnen en zet ze om in direct bruikbare informatie.

Fiscoloog Internationaal bericht u maandelijks over thema's zoals :

- de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie over het vrij verkeer van personen, kapitaal, goederen en diensten
- de OESO-commentaar inzake dubbelbelastingverdragen
- de toepassing van de Europese moeder-dochterrichtlijn
- de doorwerking van nationale anti-ontwijkingsmaatregelen in verdragssituaties
- de nieuwste dubbelbelastingverdragen
- de internationale aspecten van Belgische wetswijzigingen
- de belangrijkste fiscale ontwikkelingen in andere landen