Quote

De ‘handels- en samenwerkingsovereenkomst’ die is afgesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk stelt “de basis voor brede betrekkingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk [vast], die wordt gekenmerkt door wederkerige rechten en verplichtingen, gemeenschappelijk optreden en bijzondere procedures” (voorafgaande overweging nr. 5  bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad van 29 december 2020 betreffende de ondertekening van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Verenigd Koninkrijk, Pb.L. 31 december 2020, afl. 444, 2). Over de vraag of dit Akkoord ook fiscaal relevant kan zijn, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.