Quote

• Wie als gemengde BTW-plichtige kiest voor de BTW-aftrek volgens het werkelijk gebruik, kan er vanaf 1 januari 2023 mee volstaan een voorafgaande kennisgeving in te dienen bij de Administratie. Daarnaast moeten “bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek” worden meegedeeld. De Administratie heeft deze nieuwe procedure nu verduidelijkt en een “tolerantiebeleid” ingevoerd. Over deze verduidelijkingen en deze tolerantie, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.