Quote

“In het kader van een cafetariaplan […] worden vaak uitgaven van een werknemer ten laste genomen door zijn werkgever. De werknemer wordt dan belast op een voordeel van alle aard. Een voorbeeld dat recent in het nieuws kwam is een plan dat de mogelijkheid biedt aan werknemers van deelnemende bedrijven om hun elektriciteitsfactuur fiscaal voordelig te laten betalen door hun werkgever via een cafetariaplan”. “Dergelijke loonflexibilisering” past evenwel niet in de “bredere fiscale hervorming” die de regering voorbereidt (Verslag aan de Koning bij het KB van 19 december 2021, BS 27 december 2021). Daarom wil zij opkomen tegen dergelijke cafetariaplannen. Over de vraag hoe zij dat wil doen, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.


Inhoud nr. 1729 van 12.01.2022

1 Voordelen van alle aard
Gratis verwarming en elektriciteit : beperking forfaitaire waardering

3 BTW
Aanpassing Richtlijn opent poort naar verlaging BTW op fietsen

6 Roerende voorheffing
Aangepaste VVPRbis-regeling : toch geen verlenging wachttermijn

8 Successierechten Waals Gewest
Waals Gewest neemt Vlaams erfbelastingstelsel op levensverzekeringen over

KORT
12 Varia
Wat heeft eindmeet gehaald en wat zit nog in pijplijn ?
- Programmawet
- BTW & verhuur van gemeubelde logies, enz.
- Interprofessioneel akkoord
- Invordering van belastingen
- Hervorming verkooprecht in Vlaams Gewest
- Nieuwe regeling verenigingswerk
- Nieuwe Corona-wet in de maak

14 Indexcijfer
december 2021

15 Staatsblad
6 t.e.m. 19 december 2021