Quote

• Dat de toepassing van de zgn. ‘bezoldigingstheorie’ niet beperkt blijft tot vastgoed en (tweede) bedrijfswagens bewijst een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 6 april 2022 : ook als een vennootschap ‘aandelenopties’ toekent aan haar zaakvoerder, moet zij “het bewijs leveren dat de toegekende voordelen beantwoorden aan werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap”. Zie Fiscoloog van deze week, p. 1 waar ook uitspraken van de hoven van beroep te Antwerpen en Brussel worden vermeld die evenzeer aantonen dat men in de sfeer van de aftrek van kosten i.v.m. toegekende voordelen niet meer om de bezoldigingstheorie heen kan.