Inhoud nr. 1769 van 30.11.2022

1 Varia
‘Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers’ : ook stichtingen, enz.
● Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
● Reactivering maaltijd- en ecocheques, enz.
● Fiches en samenvattende opgaven
● Belastingkrediet voor kinderen en co-ouderschap
● Onderhoudsgelden en BNI
● Ploegenarbeid & interims
● Varia
● ‘Fiscale en financiële bepalingen’

6 Vlaams Gewest
Vermindering OV wegens kinderlast : verdeling tussen co-ouders vanaf aj. 2023
● Vermindering OV en co-ouderschap
● Definitie ‘lichte vrachtwagen’
● Verkooprecht onbebouwde landgoederen
● Basisbedrag vermindering : eerder lichte dan drastische verhoging
● Verkoop verhinderende woning : soms een jaar meer tijd

11 Schenkbelasting
Is inbreng in gemeenschap gevolgd door schenking misbruik ?

KORT
13 Varia
Bedrijfsvoorheffing - Premies sportbeoefenaars : onderwerping aan BV
Verliezen - Carry back landbouw : inhoud formulier vastgesteld
Parafiscaal - Minnelijke betalingstermijnen RSZ-bijdragen n.a.v. energiecrisis
Programmawet - Auteursrechten : ongewijzigd
Procedure - Omzetting ‘DAC7’ : wetsontwerp ingediend
UBO-register - Toegang ‘leden van de bevolking’ tijdelijk opgeschort

15 Staatsblad
22 t.e.m. 28 november 2022

16 Vakpers