Inhoud nr. 1766 van 09.11.2022

1 Varia
Programmawet : minder belastingvermindering, meer flexi-jobs
• Aardgasvervoersnet & solidariteitsbijdrage
• Langetermijnsparen
• Taks op kredietinstellingen, enz.
• Exit aftrek voor risicokapitaal
• Minimumbelasting
• FBB & royalty’s
• Flexi-jobs
• Vennootschapsbijdrage

4 Diverse rechten en taksen
Uniforme bankentaks : ten onrechte van toepassing verklaard op 2016

6 Varia
Gegevens verkregen met dwangsom : wanneer bruikbaar voor beboeting ?
• UBO-register
• Belastingkrediet bij verhoging kilometervergoeding dienstverplaatsingen
• Dwangsom
• Plaatsing laadstation

8 Vlaams Gewest
Ambtshalve ontheffing ook nog mogelijk na voorafgaand bezwaar
• Verkeersbelasting
• Belasting op inverkeerstelling
• Leegstandsheffing
• Elektronische verzending aanslagbiljetten, enz.
• Ontheffing van ambtswege
• Onderzoek en controle
• Controle langs openbare weg

KORT
12 Rechtspraak
Inkomstenbelastingen
Art. 376 WIB 92 - Materiële vergissingen alom - Antwerpen 7 december 2021 en Rb. Leuven 11 maart 2022

Successierechten
Art. 2 en 8 W.Succ. - Aanslagjaar in erfbelasting bij beding ten behoeve van derde - Gent 5 april 2022

Lokale belastingen
Gemeentebelasting - Waarom pizza’s wel, en kranten en broden niet ? – Antwerpen 21 december 2021

14 Circulaires
Buitenlandse extralegale pensioenen

15 Staatsblad
2 t.e.m. 8 november 2022

15 EU-Publicatieblad

16 Vakpers