Inhoud nr. 1748 van 01.06.2022

1 Fiches
‘Variabele’ kostenvergoedingen : wat moet wel of niet op fiche ?

3 Aangifte
Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022 : de aandachtspunten

Indieningsdata

Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten

Vak III. Onroerende inkomsten
• Coëfficiënten
• Eigen woning
• Verhuurde woningen
• Assistentiewoningen
• Buitenlandse inkomsten

Vak IV. Wedden, lonen, enz.
• Vrijgestelde inkomsten en voordelen
• Kosten eigen aan werkgever
• Voordelen van alle aard
• Ontslagvergoedingen
• Thuiswerkdagen en DBV’s

Vak V. Pensioenen
• In het buitenland opgebouwde extralegale pensioenen
• Verlaagd tarief extralegale pensioenen

Vak VII. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
• Auteursrechten
• Interesten
• Dividenden
• Heffing op het sparen

Vak IX. Interesten, kapitaalaflossingen, enz. met belastingvoordeel
• Gewestelijk
• Federaal

Vak X. (Uitgaven met recht op) belastingverminderingen
• Federaal

Vak XI. Gewestelijke belastingkredieten

Vak XIII. Rekeningen, juridische constructies, enz.
• Kaaimantaks

Vak XV. Diverse inkomsten
• Deeleconomie en verenigingswerk
• Meerwaarde uit snelle verkoop van gebouwen

Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders
• Vruchtgebruik- en opstalconstructies
• Herkwalificatie huurinkomsten

Vakken XVII. en XVIII. Winsten en baten
• Schuldvermindering aan onderneming in moeilijkheden
• Sociaal passief ‘eenheidsstatuut’
• Gespreide belasting kapitaalsubsidies
• Medisch personeel in vaccinatiecentra
• Investeringsaftrek
• Carry back landbouwsector
• Forfaitair belaste belastingplichtigen en verliezen

Vak XIX. Voorheffingen i.v.m. een zelfstandige beroepswerkzaamheid
• Belastingkrediet in functie van stijging eigen vermogen

Varia
• 0 %-tarief voor bij verdrag ‘vrijgestelde’ afzonderlijk belastbare inkomsten
• Aanrekening beroepsverliezen
• Beroepskosten
• Steunpremies n.a.v. coronacrisis
• Verlies fiscale voordelen ingevolge buitenlandse inkomsten

20 Vakpers