Inhoud nr. 1740 van 30.03.2022

1 Personenbelasting
De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022

7 Varia
Tax shelter voor videospellen : eindmeet stilaan in zicht
• KMO-definitie
• Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
• Laadstations
• Verenigingswerk
• Tax shelters
• Bijzondere aanslag geheime commissielonen
• Seizoenarbeiders
• Ploegen- en nachtarbeid
• Mobiliteitsbudget
• Relance-uren
• Fiscale werkbonus
• Jonge sporter
• Overuren in openbare sector
• Betalingen aan belastingparadijzen
• Steunzones
• Belastingvermindering werkloosheidsuitkeringen
• Witwas
• BTW-tarief & borstprothesen
• Douane en accijnzen
• Fiscale procedure
• Invordering

KORT
14 Varia
Varia - Nieuwe wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd en al deels voorbijgestreefd
Lokale belastingen - Aanvullende gemeentebelasting - aj. 2022 (bis)
DBV - Belgisch-Duits akkoord inzake thuiswerkdagen : verlengd tot eind juni 2022
BTW - BTW en afbraak en heropbouw, zonnepanelen, enz.

15 Staatsblad
18 t.e.m. 28 maart 2022

16 Vakpers