Inhoud nr. 1730 van 19.01.2022

1 Sociaal statuut zelfstandigen
Geen ‘verminderingsdrempels’ voor voorlopige bijdragen meer in 2022

4 Varia
Programmawet van 27 december 2021 : wat haalde de eindmeet (niet) ?
• Sportclubs en vrijstelling doorstorting BV
• Afzonderlijke taxatie bezoldigingen van ‘jonge’ sportbeoefenaars
• Aftrek sportmakelaarsvergoedingen aan banden gelegd
• Extralegale pensioenen sportbeoefenaars
• Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
• Zorgvastgoed GVV’s
• Regularisatieheffingen en ‘minnelijke schikkingen’ : niet aftrekbaar
• Belastingvermindering kinderoppas
• Tax shelter startende KMO’s en groeibedrijven
• Overuren in bouwsector en sector wegenwerken
• Maaltijd- en ecocheques
• BTW en verschaffen van logies
• Accijnzen
• Welke maatregelen vallen (voorlopig) uit de boot ?

10 BTW
De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties
• Deskundige onderzoeken in gerechtszaken

KORT
15 Staatsblad
20 t.e.m. 27 december 2021

16 Vakpers