Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten


  Auteurs : 
J. Corbet, M. Flamée, F. Gevers, P. Maeyaert, B. Michaux, I. Vanderreken, H. Vanhees, J. Van Hoof en
  H. van Hoogenbemt

  Pagina's : 246
  Prijs : 98,54 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-092-X
  Jaar van uitgave : 1995

Intellectuele eigendomsrechten zijn een belangrijk onderdeel van het patrimonium van een onderneming. De groeiende aandacht voor de economische en financiële aspecten van intellectuele eigendomsrechten heeft ook de juridische bescherming ervan opnieuw in de belangstelling gebracht. Samen met de voltooiing van de nieuwe Auteurswet van 30 juni 1994 was dit dan ook de aanleiding voor een studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel. Het verslagboek van deze studiedag bevat naast een grondige bespreking van de nieuwe Auteurswet ook een aantal voor de praktijk erg belangrijke thema's, zoals de vraag hoe men een geldig octrooi of merk verkrijgt, hoe intellectuele rechten kunnen worden overgedragen en wat de verhouding werknemer-werkgever is wanneer er intellectuele rechten mee gemoeid zijn.