VZW & Belastingen

VZW en belastingen 

  Auteur : Dirk Deschrijver 
  Pagina's : 785
  Prijs : 120,00 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-441-0
  Jaar van uitgave : 2005

Derde editie : volledig herzien en bijgewerkt

Het boek “VZW & Belastingen” is volledig aangepast aan de jongste stand van de fiscale wetgeving. En behandelt zowat alle belastingen waarmee VZW's in aanraking kunnen komen. Met op de eerste plaats aandacht voor de rechtspersonenbelasting in al haar aspecten. En de scheidingslijn tussen de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting. Maar daarnaast ook ruime aandacht voor de BTW, de registratierechten, de taks tot vergoeding van de successierechten, de belasting op spelen en weddenschappen, de aansprakelijkheid voor belastingschulden (ook van bestuurders), de reorganisaties, de fiscale consequenties van vrijwilligerswerk, enz.

Want de fiscale aspecten van VZW's betreffen niet alleen de directe belasting op de inkomsten die ze verkrijgen. Veel VZW's ontvangen schenkingen of legaten. Of zij baten een kantine uit. Zij organiseren feestelijkheden, tombola's, wedstrijden, enz., om fondsen te verzamelen. En zij ontvangen lidgelden en/of subsidies. Zij delen sommen uit en vergoedingen allerhande. Met telkens weer de vraag naar de mogelijke fiscale consequenties in hoofde van de VZW zelf, maar ook van de personen die haar omringen : sponsors, leden, werknemers, bestuurders, vrijwilligers, sympathisanten, enz.

Deze derde editie is ook volledig aangepast aan de Wet op de Verenigingen en Stichtingen van 2 mei 2002. Zij behandelt naast de VZW ook de private stichting, de stichting van openbaar nut, de buitenlandse vereniging en stichting, de beroepsvereniging, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de vennootschap met een sociaal oogmerk. Daarmee krijgt de lezer een zo volledig mogelijk beeld van het belastingstatuut van de rechtspersonen die zich in de regel weliswaar buiten de economische sfeer bevinden, maar zich ook op het economische vlak vaak niet onbetuigd laten.

Heel wat aandacht gaat ook uit naar de rechtspraak inzake VZW's. Het boek biedt de lezer een vlotte en systematische toegang tot de casuïstiek mede dankzij het toegevoegde rechtspraakregister en de uitgebreide voetnoten die verwijzen naar recente en minder recente rechtspraak uit binnen- en buitenland.

Onmisbaar werkinstrument

Met zijn meer dan 700 pagina's fiscale wetenschap, richt “VZW & Belastingen” zich in de eerste plaats tot (ondernemings)juristen, maar verder tot iedereen die betrokken is bij het bestuur van verenigingen en stichtingen. In hun confrontatie met de toenemende complexiteit van het belastingrecht vormt het boek dan ook een onmiskenbaar werkinstrument.

De auteur

Dirk Deschrijver is licentiaat in de rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie fiscale wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het economisch recht (Vrije Universiteit Brussel). Hij is werkzaam als bedrijfsjurist. De auteur is redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en Contributing Editor van het tijdschrift Intertax. Hij is tevens belastingconsulent en gastdocent aan de KHMechelen.