TRV-RPS nr. 2023/4 van 1 juli 2023

p. 209
Philippe Lambrecht - Editorial : La confiance règne...

p. 211
Louise Van Marcke - Who is the shareholder ? The (ir)relevance of introducing an EU-harmonised definition of ‘shareholder’ in the context of the SRD II review process

p. 221
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe en Olivier Hermand - Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2022

Rechtspraak

p. 258
Hof van Cassatie, 2 december 2022
Uittreding van rechtswege van aandeelhouder in CV(BA) (art. 375 W.Venn.) - uitsluiting van aandeelhouder in CV(BA) (art. 370 W.Venn.) - toelaatbaarheid van statutaire clausule die verlies van hoedanigheid koppelt aan automatische uittreding (Olivier Roodhooft : “De flinterdunne lijn tussen uittreding en uitsluiting : de uittreding van rechtswege wegens verlies van hoedanigheid in CV(BA) en BV”)

p. 265
Voorzitter ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kortgeding, 12 mei 2023
1. Urgentie - kortgedingprocedure - noodsituatie - verjaring - 2. Kortgedingprocedure - voorlopige maatregel - aanstelling voorlopig bewindvoerder - blokkering werking bestuursorgaan - 3. Kortgedingprocedure - schijn van recht - verhouding met procedure ten gronde - geen betere toestand

p. 279
Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi, 28 novembre 2022
Hoedanigheid van onderneming - bestuurder - faillissement - prejudiciële vraag

p. 284
Président du tribunal de l’entreprise de Liège, 23 août 2022
1. Beroep tot schorsing - kort geding - spoedeisendheid - prima facie grond voor nietigverklaring - 2. Niet bijeenroepen van een algemene vergadering - niet houden van een algemene vergadering - formele onregelmatigheid - identiteitsfraude - bedrieglijk opzet - prima facie geval van nietigheid (Maxime Born : “Les publications frauduleuses aux annexes du Moniteur belge et la théorie de l’inexistence”)

’t Amendement

p. 305
Bernard Tilleman en Kwinten Dewaele - Een uniformere regeling voor het statuut van de bestuurder en de bestuursmodellen