TRV-RPS nr. 2021/1 van 15 februari 2021

p. 3
Koen Geens - Editoriaal : Bij het emeritaat van een stichter

p. 6
Stefaan Van Crombrugge - Het realiteitsbeginsel in het internationaal fiscaal recht

p. 20
Marc Fyon et Viktor Pokorny - Les actions sans droit de vote et les parts bénéficiaires à l’ère du CSA

p. 52
Dirk Deschrijver - De wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen

Rechtspraak

p. 70
Hof van Cassatie, 16 januari 2020
Geschillenregeling - uitsluiting - waardering in going concern - waardering in discontinuïteit (noot)

p. 71
Hof van beroep te Antwerpen, 6 juni 2019
Geschillenregeling - uittreding - waardering - substantiële waarde - latente meerwaardebelasting - liquidatiebelasting - minderheidsdécote (Caroline Hotterbeekx : “Enkele principes inzake de waardering van aandelen in het kader van de geschillenregeling”)

p. 80
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend in kort geding, 20 juli 2020
Nationale Bank van België - algemene vergadering van aandeelhouders - vraagrecht - omvang (Jeffrey Dirix : “De Nationale Bank van België als NV sui generis en de omvang van het vraagrecht van de individuele aandeelhouder”)

p. 92
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, 27 februari 2020
1. Internationale bevoegdheid van de faillissementsrechter - art. 3 Verordening 2015/848/EU - centrum voornaamste belangen - ambtshalve onderzoek door de rechter - 2. Faillissement - voorwaarden (noot)

p. 99
Hof van beroep te Antwerpen, 25 juni 2020
1. Internationale bevoegdheid van de faillissementsrechter - art. 3 Verordening 2015/848/EU - centrum voornaamste belangen - weerlegging vermoeden - 2. Faillissement - voorwaarden - 3. Faillissement - tijdstip beoordeling staat van faillissement (Geert Van Calster : “Ook postbusvennootschappen verdienen degelijke motivering. Over de COMI-bepaling in het Europese insolventierecht”)

p. 109
Tribunal de l’entreprise de Liège (division Liège), 12 février 2020
1. Naamloze vennootschap - overgangsregeling - bestuurdersaansprakelijkheid - niet-retroactiviteit op feiten die voorafgaan aan de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 2. Naamloze vennootschap - bestuurdersaansprakelijkheid - alarmbel - verergering van de door derden geleden schade - omkering van het vermoeden van causaliteit - anterioriteit van de schade - schade in geval van ontbinding - 3. Naamloze vennootschap - bestuurdersaansprakelijkheid - kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement - ontbreken van boekhouding - geen verergering van de schade (Thomas Pouppez : “Le renversement de la présomption selon laquelle le dommage subi par les tiers résulte du défaut d’activer la sonnette d’alarme”)

L'Amendement

p. 134
Yves De Cordt - L’empreinte et le reflet des actions “traçantes”