RPS-TRV n° 2021/3 du 15 mai 2021

p. 251
Robby Houben - Editoriaal : Witwassen via cryptoactiva

p. 253
Patrice Delacroix - Actualités en matière de consolidation fiscale (1re partie)

p. 269
Erik Peetermans - Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn : krachtlijnen en impact op de genoteerde vennootschappen in België

p. 299
David Haex en Frank Hoogendijk - Het remuneratiebeleid in een nieuw jasje

p. 308
Nick Hallemeesch - Algemene beginselen inzake aandeelhoudersovereenkomsten (Prijs Pierre Coppens 2020)

p. 329
Marleen Denef, Bram Van Baelen, Jan Theunis en Xanne Holvoet - Kroniek verenigingen en stichtingen 2017-2018

Jurisprudence

p. 362
Hof van Cassatie, 9 oktober 2020
ASBL - conseil d’administration - organe collégial - devoir de surveillance administrateur individuel - également en cas de répartition des tâches ou si un administrateur s’approprie la gestion (Sarah De Geyter : “De toezichtsplicht van individuele bestuurders in een collegiale raad van bestuur”)

p. 368
Cour de cassation, 3 septembre 2020
Société coopérative - part de retrait - base de calcul - bilan de l’exercice en cours (Louis De Meulemeester : “De berekening van het scheidingsaandeel : welke balans als uitgangspunt ?”)

p. 374
Hof van Cassatie, 18 juni 2020
Société en nom collectif - responsabilité de l’associé qui se retire - dettes de la société après retrait (Christiaan Feijen en Max Le Blanc : “Aansprakelijkheid van de toetredende en uittredende vennoten voor verbintenissen van de vennootschap onder firma”)

L'Amendement

p. 380
Michèle Grégoire - “Le maillon le plus faible”