Quote

Aangezien het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag “België verplicht tot het verlenen van een minimum verrekenbaar bedrag aan [FBB], kan geen gevolg gegeven worden aan interne Belgische regels die deze vermindering aan bijkomende voorwaarden onderwerpen” (Antwerpen 17 december 2019). Over dit arrest dat een vervolg breit aan het FBB-verhaal rond de ‘Franse’ dividenden ontvangen door particulieren, zie Fiscoloog van deze week, p. 14.